Pravilnik o kataloškom poručivanju proizvoda:

 • Mesto isporuke poručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
 • Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.
 • Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio porudzbinu ,a Kupac da isplati iznos
  prilikom preuzimanja robe.
 • Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu i isporuku robe
 • Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se
  definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu.
 • Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da
  Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana porudžbine.
 • SALTO M STKR garantuje kvalitet i originalnost robe koju isporučuje.
 • Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.
 • Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.
 • Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u
  prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.
 • U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknađuje nastale troškove.
 • Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave na navedenu adresu uz originalno pakovanje proizvoda.
  Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.
 • Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled neodgovarajuće upotrebe.
 • Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i
  normama javnog poretka.

Pravilnik o reklamacijama:

 • SALTO M STKR se bavi prodajom i servisiranjem rekvizita za extremne sportove.
 • Ovi rekviziti podležu upotrebi po uputstvima svedskih proizvodjača i garancija odnosno reklamacije odnose se isključivo na sklopove
  a ne na potrošni materijal.
 • Nepravilno korišćenje mimo naših upustava dovodi do tehničkih oštećenja rekvizita i mogućnosti povreda u raznim stepenovima tako da
  će svaka reklamacija biti u procesu razmatranja.
 • Obzirom da u našem poslovanju obavljamo delatnosti profesionalnog servisiranja trudićemo se da svaka reklamacija bude otklonjena na
  obostrano zadovoljstvo.

Pravo na odustanak od ugovora:

 • Svaki kupac koji iz nekog razloga nije zadovoljan poručenom robom ili mu ne odgovara, ima pravo na povraćaj novčanih sredstava.
 • U slučaju odustanka od ugovora , potrošač ima pravo na povraćaj novca ili zamenu za drugi proizvod.
 • Novac će biti vraćen kupcu nakon što roba bude vraćena u sedište trgovca. Da bi se u potpunosti uvažio zahtev za povraćajem sredstava,
  kupac mora vratiti robu u nekorišćenom i neoštećenom stanju.
 • Povraćaj novca kupcu će se izvršiti na tekući račun. Kupcu koji nema otvoren tekući račun povrat novca izvršiće se elektronskim putem
  poštanskom uputnicom u roku od 15 dana od odustanka kupovine.
 • Kupac, bez obzira na vrednost porudžbine, sam snosi troškove isporuke u procesu povraćaja sredstava i upućuje robu na adresu koju će
  mu Prodavac proslediti nakon podnetog zahteva.
 • Za sva pitanja i dodatne informacije, obratite nam se na email: salto_m@verat.net

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, ČLAN 27:

 • Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, Pravo na
  odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrasca za odustanak i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku od 14 dana od dana
  prijema robe. U slučaju odustanka potrošač snosi samo troškove povraćaja robe.

Obrazac za odustanak od ugovora:

 • Na poleđini računa-otpremnice nalazi se formular za popunjavanje.

Privatnost podataka:

 • SALTO M STKR se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših kupaca.
 • Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla.
 • Svi zaposleni SALTO M STKR odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.